Cyfrowy Manager

E-usługa

Wygląd

Cyfrowy Manager to bardzo wygodne narzędzie. Poniżej znajdują się wybrane strony Platformy, obrazujące wygląd i budowę Cyfrowego Managera.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka