Formularz zgłoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 z prognozą do roku 2027


Przepraszamy, ale nie można wypełnić formularza, gdyż minął termin zgłaszania uwag (13.01.2016).