• Proszę podać swoje dane do kontaktu:
  • Proszę krótko opisać preferencje, potrzeby, ewentualne problemy w zakresie komunikacji z Interesariuszami::
  • Czy organizacji są znane wszystkie grupy interesariuszy oraz ich siła oddziaływań?

    TAK NIE