Cyfrowy Manager

O producencie

O producencie

 

Respublic Sp. z o.o

Narzędzie Cyfrowy Manager jest e-usługą, której właścicielem jest firma ResPublic sp. z o.o. Zespół zajmuje się wspieraniem doradztwa w zakresie prowadzenia projektów metodą uspołecznioną za pomocą Platformy Cyfrowy Manager. ResPublic sp. z o.o. jest firmą z ponad 19 letnim doświadczeniem, tworzącej dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju, głównie metodą uspołecznioną. ResPublic sp. z o.o. prowadzi również konsultacje społeczne, doradza w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

 

 
Wszyscy użytkownicy  Platformy Cyfrowy Manager mogą korzystać z doradztwa najlepszych specjalistów z zakresu konsultacji społecznych.
 

 

ResPublic Sp. z o.o. to firma odpowiadająca na potrzeby instytucji publicznych, związane z prowadzeniem i społecznym konsultowaniem przedsięwzięć. Udostępnia narzędzia do prowadzenia konsultacji on Line, które zostały stworzone przez ludzi o największym w Polsce doświadczeniu w prowadzeniu konsultacji społecznych.

Można wyróżnić trzy obszary, które charakteryzują misje i cele Zespołu ResPublic:

I. E-USŁUGA

Technologia i innowacyjność naszych rozwiązań narzędziowych. Dostarczamy narzędzia do prowadzenia konsultacji społecznych on-line, zbudowane w oparciu o najnowsze technologie. Usługi, które oferujemy, są innowacyjne i elastycznie mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb. Naszym celem jest ciągły rozwój i doskonalenie narzędzi.

II. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Naszą misją jest wspieranie rozwoju  społeczeństwa obywatelskiego i związany z tym wzrost realnego udziału obywateli w przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji, dotyczących spraw konsultowanych przez instytucje publiczne. Zależy nam na budowaniu i zwiększaniu zaufania do instytucji publicznych. Zespół ResPublic  postawił sobie za cel zwiększenie poziomu zaufania społecznego.

III. NASI KLIENCI

Oferta firmy ResPublic sp. z o.o. skierowana jest do Instytucji publicznych prowadzących konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne są procesem, a nie jednorazową akcją, dlatego ważnym jest, by używać jak najlepszych metod i narzędzi, dzięki czemu w krótszym czasie osiąga się wyniki. Inną zaletą jest też ciągły kontakt ze stroną społeczną. Dzięki takim rozwiązaniom, które oferuje ResPublic sp. z o.o., będzie to kluczowy czynnik budowania zaufania ludzi do instytucji publicznych.

 

Naszym celem jest również racjonalizacja czasu i kosztów jakie są angażowane przez instytucję publiczną w stosunku do wymagań związanych z prowadzeniem konsultacji. Chcemy uczynić nasze rozwiązania związane z tą usługą kompleksowym rozwiązaniem dla naszych klientów. Poprzez dostarczenie nowoczesnych narzędzi chcemy oszczędzać czas klienta i koszty jego działania. Chcemy też standaryzować zakres i sposób ich działania. Proponujemy klientom stałe procedury, z których mogą korzystać i ułatwiać sobie pracę.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka