Cyfrowy Manager

Oferta - przeprowadzenie procesu badawczego
Zadzwoń do nas, a dowiesz się więcej:   22 630 98 34
 
...lub wpisz poniżej swój numer a my odzwonimy do Ciebie.

Badania


Przeprowadzenie procesu badawczego


Wykorzystując doświadczenie naszych konsultantów i Cyfrowego Managera jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie każde badanie.

W zależności od potrzeb przedstawimy najlepsze rozwiązania i techniki badawcze:

Projekty uspołecznione

Umożliwiają poznanie opinii, postaw, preferencji, zwyczajów zarówno partnerów społecznych, jak i klientów biznesowych. Badania ewaluacyjne dostarczają obiektywną ocenę funkcjonowania przedsięwzięcia/projektu/inicjatywy na użytek własny, biznesowy, samorządowy, krajowy.

  • Sondaże opinii społecznej
  • Badania ewaluacyjne

 

Badania zasobów ludzkich

Zaspakajają potrzeby informacyjne managerów i przełożonych na temat dominujących opinii wśród pracowników z niższych szczebli. Diagnozują w jakim stopniu zaprojektowana kultura organizacyjna wraz z jej wartościami, faktycznie odzwierciedla się w atmosferze zespołu.

Badania przyczyn składania wypowiedzeń przez pracowników. Badania kwalifikacji do przyjęcia nowych zestawów obowiązków.

  • Badanie opinii pracowników
  • Badanie kwalifikacji
  • Badanie atmosfery organizacyjnej
  • Badanie przyczyny odejść

 

Badania rynkowe

Zbieranie danych o procesach zachodzących w otoczeniu rynkowym firmy. Badanie wizerunku marki. Badania aktualnych preferencji, potrzeb, trendów, możliwości wejścia na rynek. Badania marketingowe do business planu.

 

Badania opinii klientów

Zgromadzenie informacji o poziomie zadowolenia klientów z danej usługi, produktu. Badanie motywów wierności określonej marce. Badanie częstotliwości dokonywania zakupów określonych produktów - spontanicznego lub zaplanowanego w zależności od ceny, zapotrzebowania, zużycia.

Badania opinii klientów często mogą dać odpowiedź na pytanie o:

  • Poziom zadowolenia klientów
  • Lojalność klientów
  • Potrzeby zakupowe
  • Niezadowolenie

 

Badania stron internetowych

Ocena strony przez odwiedzających, uzyskanie informacji od użytkowników o cennych sugestiach czy istniejących, nieznanych wcześniej utrudnieniach. Poznanie silnych stron witryny w zakresie treści merytorycznych, estetyki, nawigacji. Badanie porównawcze witryn sklepów oferujących te same produkty. Ocena przydatności witryny samorządu lokalnego przez mieszkańców.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka