Cyfrowy Manager

Oferta - konsultacje społeczne
Zadzwoń do nas, a dowiesz się więcej:   22 630 98 34
 
...lub wpisz poniżej swój numer a my odzwonimy do Ciebie.

 

Konsultacje społeczne


Skuteczne i łatwe prowadzenie konsultacji społecznych on-line

 

Cyfrowy Manager umożliwia prowadzenie w bezpieczny i efektywny sposób konsultacji społecznych za pośrednictwem platformy CyfrowaDemokracja.pl

Konsultacje społeczne to jedna z najważniejszych form współdecydowania. Ich prowadzenie pozwala na realizację projektów i działań z akceptacją społeczną . Wiąże się to ze wzrostem wiarygodności i poczuciem zaufania do danej instytucji.

Cyfrowy Manager umożliwia konfigurowanie, uruchamianie i ciągłe zarządzanie procesem konsultacji społecznych. Klient w swoich konsultacjach społecznych może skorzystać z całej gamy specjalnie przygotowanych narzędzi konsultacyjnych. Efektem przeprowadzonej konsultacji są wyniki z poszczególnych narzędzi oraz wypowiedzi pisemnych, przedstawione w czytelny i zrozumiały sposób.

Przedstawione poniżej rozwiązania pozwalają na dostęp do wybranych narzędzi i samodzielne prowadzenie konsultacji lub ze wsparciem naszych wyspecjalizowanych konsultantów.

Oferowane produkty i usługi w zakresie konsultacji społecznych:

  • Dostęp do narzędzi konsultacyjnych
  • Uruchomienie konsultacji w imieniu Klienta
  • Uruchomienie, rozpowszechnienie i przeprowadzenie konsultacji w imieniu Klienta
 
Lp.
Zakres
Dostęp do narzędzi Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Uruchomienie i prowadzenie konsultacji w imieniu klienta
1 Dostęp do panelu zarządzania konsultacją na Platformie Cyfrowy Manager
2 Przedstawienie konsultacji na stronie głównej Platformy CyfrowaDemokracja.pl
3 Skonfigurowanie i uruchomienie konsultacji w imieniu Klienta
4 Śledzenie i moderowanie przebiegu konsultacji społecznej
5 Rozpowszechnianie informacji o prowadzonej konsultacji
6 Dostępność czasowa 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc
  Cena netto 200 PLN 350 PLN 650 PLN
 

 

Dostęp do narzędzi konsultacyjnych Uruchomienie konsultacji w imieniu Klienta Uruchomienie, rozpowszechnienie i przeprowadzenie konsultacji w imieniu Klienta  

Dzięki dostępowi do narzędzi konsultacyjnych łatwo przeprowadzisz konsultację społeczną na ważny dla Ciebie temat.

Uruchamianie konsultacji społecznych na Platformie CyfrowaDemokracja.pl, zarządzanej z konta utworzonego na Cyfrowym Managerze pozwala na:

  • Niegraniczony dostęp do narzędzi konsultacyjnych wiecej »
  • Prowadzenie merytorycznej dyskusji wokół tematu konsultacyjnego wiecej »
  • Nieograniczony i ciągły dostęp do szczegółowych wyników konsultacji wiecej »
  • Dodawanie dokumentów w utworzonej konsultacji wiecej »
  • Przedstawienie konsultacji na stronie głównej platformy CyfrowaDemokracja.pl wiecej »
  • Prowadzenie oficjalnej konsultacji społecznej przez 1 miesiąc wiecej »

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka