Cyfrowy Manager

Dotychczasowi klienci:

Logo 1

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Analiza potencjału gospodarczego województwa pomorskiego wraz ze wskazaniem możliwych obszarów współpracy między przedstawicielami różnych branż

Termin: 10.2013-03.2014

Logo 1

Miasto Chorzów

Strategia Rozwoju Chorzowa do 2030

Termin: 10.2013-02.2014

Logo 1

Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy

Partycypacyjne stworzenie założeń do strategii rozwoju usług publicznych w poszczególnych dzielnicach Warszawy i gminach ościennych

Termin: 11.2013-12.2013

Logo 1

Miasto Przemyśl

Badania na platformie CyfrowaDemokracja.pl dotyczące zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej miasta

Termin: 07.2013 i 10.2013

Logo 1

Kielecki Park Technologiczny

Kompleksowy plan rozwoju innowacyjnej specjalizacji IT/ICT Kieleckiego Parku Technologicznego zdefiniowany za pomocą metodyki żywych laboratoriów (Living Labs)

Termin: 06.2013-09.2013

Logo 1

Miasto Sanok

Badania dotyczące zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej miasta

Termin: 07.2013

Logo 1

Urząd Skarbowy w Mielcu

Badanie internetowe potrzeb szkoleniowych klientów US w Mielcu

Logo 1

Związek Gmin Wiejskich RP

Badanie ankietowe metodą CAWI na stronach internetowych prawie 100 gmin, na obszarach na których występują obszary chronione

Termin: pierwszy i drugi kwartał 2012 roku

Logo 1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Służby Cywilnej

Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej

Termin: 01.2012-05.2012

Logo 1

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Malborskiego na lata 2012-2019

Termin: 10.2011-03.2012

Logo 1

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Diagnoza operacyjna działalności Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

Termin: 10.2011-11.2011

Logo 1

Urząd Miejski w Gnieźnie

Strategia Rozwoju Oświaty Miasta Gniezna na lata 2011-2020

Termin: 08.2011-10.2011

Logo 1

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Foresight Regionalny dla Wielkopolski

Termin: 03.2011-12.2011

Logo 1

Krakowski Park Technologiczny

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących w województwie małopolskim

Termin: wiosna 2011

Logo 1

Miasto Głogów

Strategia Rozwoju Miasta Głogowa

Termin: 04.2011-11.2011

Logo 1

Gmina Morawica

Aktualizacja Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie

Termin: 09.2010-02.2011

Zobacz referencje

Logo 1

Gmina Nowosolna

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna

Termin: 10.2010-02.2011

Logo 1

Gmina Izabelin

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Izabelin

Termin: 09.2010-01.2011

Logo 1

Gmina Parzęczew

Aktualizacja Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew

Termin: 10.2010-02.2011

Logo 1

Gmina Raciechowice

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Raciechowice

Termin: 11.2010-02.2011

Zobacz referencje

Logo 1

Politechnika Warszawska

Fotografia Stanu Politechniki Warszawskiej

Termin: 04.2010-07.2010

Logo 1

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Audyt organizacyjny Muzeum Łazienki Królewskie Zespół pałacowo-ogrodowy

Termin: 10.2010-11.2010

Logo 1

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Foresight województwa zachodniopomorskiego

Termin: 07.2010-10.2010


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka