Cyfrowy Manager

Wsparcie

FAQ

Pyt.1. Do jakich projektów najbardziej nadaje się Platforma Cyfrowy Manager?

Platforma Cyforwy Manager może być wykorzystana do projektów z udziałem wielu partnerów, gdzie kluczowy jest aspekt komunikacji i przepływu informacji.Na Cyfrowym Managerze można także prowadzić projekty wymagające konsultacji społecznych, np. wyrażenia opinii przez mieszkańców odnośnie planowanych działań, które ich dotyczą.

 

Pyt.2. Dla jakich instytucji może być szczególnie przydatny Cyfrowy Manager?

Platforma Cyfrowy Manager może okazać się nieocenionym narzędziem wsparcia dla wszelkich instytucji publicznych w tym jednostkek administracji rządowej i samorządowej. Cyfrowy Manager może być także pomocny dla firm projektowych, które potrzebują dla planowanych i realizowanych inwestycji zasięgać opinii społecznej.

 

Pyt.3. O jakim zasięgu badania można prowadzić na Cyfrowym Managerze?

Cyfrowy Manager może być wykorzystywany do prowadzenia badań o zasięgu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Narzędzia dostępne na Platformie mogą być bardzo pomocne w przeprowadzeniu wszelkich konsultacji społecznych dla miast, regionów i ogólnopolskich.

 

Pyt.4. Kto może być użytkownikiem Platformy Cyfrowy Manager?

Użytkownikami Platformy Cyfrowy Manager mogą być wszystkie osoby zaangażowane w danym projekcie lub konsultacji, posiadające dostęp do Platformy.

 

Pyt.5. Jakie są możliwości komunikacji na Platformie w ramach prowadzonych projektów i konsultacji społecznych?

Wykorzystując Cyfrowego Managera, można komunikować się na kilka sposobów:

- poprzez informowanie o aktualnych przedsięwzięciach (aktualności, blog),

- prezentowanie aktualnych dokumentów, planów, map, zdjęć, plików audio i video, itp. (moduł dokumenty),

- poprzez umożliwienie komunikacji (poczta, czat, forum),

- poprzez zbieranie opinii (ankieta, e-sonda, e-plebiscyt).


Pyt.6. Czy Cyfrowy Manager jest aplikacją, którą można zainstalować bezpośrednio na komputerach użytkowników?

Nie. Cyfrowego Managera nie można zainstalować bezpośrednio na komputerach użytkowników. Dostęp do aplikacji jest możliwy jedynie przez Internet.

 

Pyt.7. W jaki sposób można zbierać opinie podczas konsultacji społecznych?

Opinie można zbierać posługując się narzędziami dostępnymi na platformie. Są to: e-ankieta, e-sonda, e-plebiscyt, czat, blog, wiki oraz forum.

 

Pyt.8. Jakie są wymagania wobec osób, które mają być użytkownikami Platformy?

Nie ma żadnych szczególnych wymagań wobec użytkowników Platformy.

Po wskazaniu przez Zleceniodawcę użytkowników Platformy, otrzymują oni możliwość zalogowania się i korzystania z przeznaczonych dla ich zespołu narzędzi w Cyfrowym Managerze.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka