Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016 – 2022 z prognozą do roku 2027

Rozpoczynamy pracę nad Strategią Rozwoju Miasta Stalowa Wola. Obecnie trwają prace nad opracowaniem części diagnostycznej projektowanego dokumentu. Strategia jest kontynuacją obecnej Strategii Rozwoju Miasta Stalowa na lata 2007-2015.Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz z instytucjami publicznymi.Ukończenie prac nad Strategią zaplanowane jest do końca marca 2016 roku.