Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

W ramach projektu Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST opracowany zostanie dokument strategiczno-operacyjny dzięki któremu zostanie zwiększona spójność społeczno-gospodarcza powiatu mikołowskiego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 10 spotkań konsultacyjnych z instytucjami samorządu lokalnego i mieszkańcami. 

 

Prace nad projektem podzielone zostały na etapy:

I. Etap — analiza zasobów, produktów i cech indywidualnych gmin Powiatu Mikołowskiego.
II. Etap — opracowanie znaków graficznych dla Gminy Laziska Górne i Wyry oraz marki Powiat Mikołowski wraz z księgami znaków, opracowanie koncepcji, czyli wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla Powiatu Mikołowskiego wraz z projektem badawczym uzasadniającym opracowaną
koncepcję.
III. Etap — opracowanie dokumentu strategicznego (cele, grupy docelowe, źródła przewag konkurencyjnych) pn. „Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu
Mikołowskiego)” .
IV. Etap — opracowanie portfela usług i produktów gospodarczych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych obejmującego proces kreowania nowych produktów zgodnie przyjętą strategią.
V. Etap — przygotowanie operacyjnego planu promocji Powiatu Mikołowskiego i poszczególnych gmin wraz z budżetem i harmonogramem.